Ynglŷn ag OPAL

English

Eisiau craffu ar eich amgylchedd a dysgu mwy am y byd natur sydd ar garreg eich drws?

Adults and children taking part in OPAL surveys

Eisiau helpu gwyddonwyr yn y DU gyda gwaith ymchwil cyffrous?

Mae’r rhwydwaith Labordai Awyr Agored (OPAL) yn fenter wyddoniaeth i ddinasyddion y DU gyfan sy'n eich galluogi i fynd i'r afael â byd natur, beth bynnag fo'ch oedran, eich cefndir neu lefel eich gallu.

Rydym yn datblygu gweithgareddau ac adnoddau, yn cynnwys ein harolygon cenedlaethol, sy'n eich galluogi i fynd yn agosach at eich amgylchedd lleol wrth gasglu data gwyddonol pwysig. Rydym hefyd yn trefnu ac yn cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithdai byd natur o gwmpas y wlad.

Rydym yn cael ein hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, ac fe'n sefydlwyd yn 2007 gan weithio o gwmpas Lloegr. Ers Ionawr 2014, rydym wedi ymestyn i'r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, diolch i grant ychwanegol.

Mae rhwydwaith OPAL yn cael ei arwain gan Imperial College London ac mae'n cynnwys amgueddfeydd, prifysgolion a chyrff amgylcheddol blaenllaw ar hyd a lled y DU.

 

Cipolwg ar OPAL

Sefydlwyd:
2007

Cofnodion yn ein cronfa ddata:
55,000+

Arweinir gan:
Imperial College London

Arolygon gwyddoniaeth i ddinasyddion sy'n weithredol:
Chwech

 

 

Mae OPAL yn cael ei ariannu gan Y Gronfa Loteri Fawr a'i achredu gan LWEC (Byw gydag Amgylchedd sy'n Newid).

Big Lottery Fund logoLWEC logo

 

 

 

 

 

Tags: