Chwilio am Chwilod – ymunwch nawr

English

Yr amser gorau i gynnal yr arolwg yw rhwng Mai a Thachwedd.

insect on a leaf

Helpwch ni i ddarganfod sut y mae’r amgylchedd adeiledig yn effeithio ar greaduriaid di-asgwrn-cefn

Ydych chi’n gwybod pa chwilod sy’n byw wrth eich ymyl chi? Cymerwch ran yn Chwilio am Chwilod a darganfod yr amrywiaeth aruthrol o greaduriaid di-asgwrn-cefn sy’n cartrefu o’n cwmpas.

Ceisiwch ddod o hyd i gymaint â phosibl o chwilod o fewn amser penodedig yn ein sialens gyffrous, a chofiwch chwilio’n arbennig am y chwe rhywogaeth sy’n rhan o’r ‘Chwilfa Rhywogaethau’.

Bydd eich casgliadau’n helpu gwyddonwyr i ddysgu mwy am
ddosbarthiad creaduriaid diasgwrn-cefn ar hyd a lled y wlad a
sut y gall yr amgylchedd trefol effeithio arnynt.

Oeddech chi'n gwybod?

Oeddech chi’n gwybod mai math o chwilen mae pryf tân (Lampyris noctiluca)? Dim ond y rhai benywaidd nad ydynt yn gallu hedfan sy’n disgleirio – a hynny i ddenu pryfed tân gwrywaidd sy’n hedfan.

Hen bryfetach annifyr – choelia’ i fawr!

Mae chwilod, neu greaduriaid di-asgwrn-cefn, yn rhan hollbwysig o’n hamgylchedd. Maen nhw’n gallu peillio planhigion ac ailgylchu
maetholion, a hefyd maen nhw’n ffynhonnell fwyd bwysig i adar a mamaliaid.

Sut i gymryd rhan

Cam 1 – Llwythwch y dogfennau isod i lawr a’u hargraffu mewn lliw.

Cam 2 – Chwiliwch am le addas i ddechrau chwilio am chwilod!

Cam 3 – Cofnodwch y pethau y dewch o hyd iddynt trwy
ddefnyddio ein ffurflen ar-lein syml.

Lawrlwytho’r ap

Gallwch ddod o hyd i luniau, ffeithiau ac awgrymiadau ar gyfer adnabod chwilod, yn ogystal â chyflwyno canlyniadau eich ‘Chwilfa Rhywogaethau’ yn syth ar eich ffôn symudol.

Ap Chwilio Am Chwilod

Barod i gyflwyno eich canlyniadau ar-lein?

Cofnodi canlyniadau eich arolwg

Eisiau nodi eich bod wedi gweld un o rywogaethau’r ‘Chwilfa Rhywogaethau’ yn unig?
Defnyddiwch y ffurflen isod i roi gwybod I ni am chwilen y ‘Chwilfa Rhywogaethau’ a welsoch y tu allan i’r arolwg hwn. Cofiwch gynnwys llun os oes modd.

Cofnodi eich bod wedi gweld un o rywogaethau’r ‘Chwilfa Rhywogaethau’

Problemau wrth gyflwyno eich canlyniadau arolwg ar lein?
Anfonwch eich canlyniadau i: FREEPOST RSCH-CKYJ-HYYC, OPAL, Centre for Environmental Policy, Imperial College, South Kensington, London SW7 2AZ.

 

Lawrlwythiadau – popeth sydd ei angen arnoch i gymryd rhan

Bugs Count Field NotebookNodiadur maes (PDF, 953KB):
Gwybodaeth gefndirol a thaflen gofnodi
  Green Dock BeetleArweiniad Poced (PDF, 1.9MB):
Cardiau â lluniau i’ch helpu i
adnabod y chwilod y dewch o hyd iddynt
  Tree Bumblebee'Chwilfa Rhywogaethau' (PDF, 372KB):
A allwch ddod o hyd i un o’r chwe rhywogaeth yma?

Ar gyfer eu defnyddio gyda’r prosiect OPAL yn unig y dylech lawrlwytho’r dogfennau hyn. Cedwir pob hawl.

Poster Chwilio am Chwilod (PDF, 840KB) – arweiniad y gallwch ei roi ar eich wal, sy’n dangos ble y gall creaduriaid diasgwrn-cefn fod yn cuddio


Athrawon ac arweinwyr grwpiau
Lawrlwythwch becyn cymorth ar gyfer arweinwyr grwpiau, atodiad dysgu ac enghraifft o asesiad risg.

Cymorth ar gyfer athrawon ac arweinwyr grwpiau (PDF, 322KB)

Trwy lawrlwytho arolwg hwn rydych yn cytuno i'r telerau defnyddio y OPAL Arolwg Chwilio am Chwilod

Gweld y canlyniadau hyd yn hyn

Bugs Count results map

Chwilio am Chwilod – map o’r canlyniadau – yr holl arolygon ar hyd a lled y wlad

‘Chwilfa Rhywogaethau’ map o ddosbarthiad y rhywogaethau – ble y mae’r chwe rhywogaeth allweddol i’w cael?

 

 

Tags: