Amgueddfa Cymru

English

Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn un o dri phartner yng Nghymru a ymunodd â phartneriaeth OPAL yn 2014 wrth i ni ymestyn i bob cwr o'r DU.

Ynglŷn â’r amgueddfa

Mae Amgueddfa Cymru yn gorff addysgol sy'n cynnwys saith o amgueddfeydd cenedlaethol ledled Cymru, gyda'r mynediad iddynt am ddim, diolch i arian Llywodraeth Cymru. Mae ei hadran Gwyddorau Naturiol yn cyflogi 28 o arbenigwyr byd natur, sy'n arbenigo ar fotaneg, bioamrywiaeth infertebratau, entomoleg, palaeontoleg, mwynoleg a phetroleg.

Mae'r staff yn cynnal ymchwil sylfaenol yn ogystal ag addysgu'r cyhoedd drwy gyfrwng arddangosfeydd mewn orielau, arddangosfeydd yn y maes, sgyrsiau cyhoeddus a digwyddiadau mewnol a theithiau y tu ôl i'r llenni.

Amgueddfa Cymru ac OPAL

Bydd Gwyddonydd Cymunedol OPAL Amgueddfa Cymru, Barbara Broen, yn gweithio ag ysgolion a grwpiau cymunedol ledled De Cymru i'w helpu i ymchwilio i'r amgylchedd ble maent yn byw.

Gall Barbara eich helpu i gael gwybodaeth am eich ardal ac adnabod
y rhywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid a ganfyddir. Byddai'n hoff
iawn o glywed gan grwpiau nad ydynt erioed wedi gwneud unrhyw
beth fel hyn o'r blaen.

Facebook logo YouTube logo Twitter logo

Dolenni

Ewch i wefan yr amgueddfa

Cysylltu

Barbara.brown@museumwales.ac.uk

 

Tags: