Partneriaid OPAL

English

Mae partneriaeth OPAL yn cael ei harwain gan y Cyfarwyddwr, Dr David Slawson, yn y Ganolfan Polisi Amgylcheddol yn Imperial College London.

OPAL partners at an eventOs oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â gweithio gyda ni, cysylltwch â thîm OPAL ar
020 7594 9295 neu opal@imperial.ac.uk.

O ran ymholiadau'r wasg, cysylltwch ar
020 7594 9339 neu media@opalexplorenature.org

Partneriaid

Yn ystod hydref 2013, derbyniodd OPAL grant o £3 miliwn gan y Gronfa Loteri Fawr er mwyn ymestyn ein gwaith ar hyd a lled y DU.

Yr 13 sefydliad sy'n bartneriaid ym mhrosiect OPAL UK sy'n cael ei gynnal rhwng 2014 a 2016 yw:

Imperial College London Prifysgol Nottingham
Amgueddfa Cymru Prifysgol Plymouth
Cofnod Prifysgol y Frenhines Belfast
Dinas Wyddoniaeth Glasgow TCV
Prifysgol Aberdeen Y Cyngor Astudiaethau Maes
Prifysgol Efrog Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Prifysgol Newcastle  

 

Bu i dîm o 15 o bartneriaid ddatblygu cysyniad a chynhyrchion gwreiddiol OPAL rhwng 2007 a 2013, ac maent yn parhau i chwarae rôl allweddol yn rhwydwaith OPAL:

Imperial College London Prifysgol Newcastle Y Cyngor Astudiaethau Maes
Coleg Prifysgol Llundain Prifysgol Nottingham Y Parciau Brenhinol
Prifysgol Birmingham Prifysgol Plymouth Y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol
Prifysgol Canolbarth Swydd Gaerhirfryn Prifysgol Swydd Hertford Y Swyddfa Dywydd
Prifysgol Efrog Y Brifysgol Agored Yr Amgueddfa Astudiaethau Natur

 

Partneriaid Cyswllt

 

LWEC logoMae OPAL yn gysylltiedig â
Byw gydag Amgylchedd sy'n Newid (LWEC)

 

 

 

Tags: