Arolygon gwyddoniaeth i ddinasyddion

English

Helpwch wyddonwyr OPAL gydag ymchwil gwerthfawr, dysgu sgiliau newydd a chael hwyl

Mae OPAL yn cynnal arolygon o gwmpas y DU er mwyn deall mwy am gyflwr ein hamgylchedd, a hoffem i bawb gymryd rhan.

Mae'r arolygon yn archwilio iechyd ein priddoedd a'n coed, ansawdd ein haer a'n dŵr, dosbarthiad infertebratau, a phwysigrwydd gwrychoedd. Rydym yn darparu cyfarwyddiadau hawdd eu dilyn, canllawiau adnabod syml a chefnogaeth gan ein gwyddonwyr cymunedol o gwmpas y DU.

Mae eich cyfraniad yn bwysig wrth helpu gwyddonwyr i greu darlun o amgylchedd naturiol y DU.

 

Arolwg Lechyd Coed – pa mor iach yw coed yn eich ardal chi?

Young women surveying trees

Dewch i ddarganfod mwy am y coed sydd o'ch cwmpas a helpu gwyddonwyr i ddysgu mwy am yr heintiau a'r clefydau sy’n ymosod ar goed yn y DU.

Mwy o wybodaeth am sut i gymryd rhan

Wedi cwblhau'r arolwg? Cyflwyno'ch canlyniadau ar-lein

 

Chwilio am Chwilod – pa chwilod sy'n byw yn eich ardal?

Derbyniwch her i ganfod cymaint o chwilod ag y gallwch mewn amser penodol a helpu gwyddonwyr i ddysgu mwy am sut mae'r amgylchedd adeiledig yn effeithio ar infertebratau.

Mwy o wybodaeth am sut i gymryd rhan

Wedi cwblhau'r arolwg? Cyflwyno'ch canlyniadau ar-lein

 

Arolwg Bioamrywiaeth – beth sydd yn eich gwrych?

A yw eich gwrych lleol yn hafan i chwilod, adar, llygod a bywyd gwyllt o fath arall? Dysgwch fwy am yr anifeiliaid y mae gwrychoedd yn eu cynnal a darganfod ffyrdd o wella hynny.

Mwy o wybodaeth am sut i gymryd rhan

Wedi cwblhau'r arolwg? Cyflwyno'ch canlyniadau ar-lein

 

Arolwg Dŵr – pa anifeiliaid sy'n cuddio yn eich pwll?

Pa mor iach yw eich pwll neu lyn lleol? Cofnodwch yr anifeiliaid a welwch yma a chyfrannu at ymchwil cenedlaethol gwerthfawr.

Mwy o wybodaeth am sut i gymryd rhan

Wedi cwblhau'r arolwg? Cyflwyno'ch canlyniadau ar-lein

 

Arolwg Aer – beth all cen ei ddweud wrthym am ansawdd aer?

Sycamore leaf with tar spot

Chwiliwch am gennau a chofnodi smotiau tar ar ddail sycamorwydden i ganfod mwy am lygredd yr aer ac ansawdd yr aer yn lleol.

Mwy o wybodaeth am sut i gymryd rhan

Wedi cwblhau'r arolwg? Cyflwyno'ch canlyniadau ar-lein

 

Arolwg Pridd a Phryfed Genwair – pa bryfed genwair sy'n byw yn eich ardal?

Dewch i ddarganfod mwy am bryfed genwair a'r priddoedd maent yn byw ynddynt. Cyfrannwch at ymchwil gwyddonol pwysig a helpu i ddiweddaru ein cofnodion cenedlaethol ar ddosbarthiad pryfed genwair.

Mwy o wybodaeth am sut i gymryd rhan

Wedi cwblhau'r arolwg? Cyflwyno'ch canlyniadau ar-lein

 

Tags: