aer

Arolwg aer - ymunwch nawr

Tags: 

English

Gellir cynnal yr arolwg hwn ar unrhyw adeg o'r flwyddyn.

Darganfyddwch effeithiau ansawdd aer lleol ar eich amgylchedd naturiol

Mae ansawdd aer da yn hanfodol ar gyfer ein hiechyd ac er mwyn lles ein hamgylchedd.

Drwy gymryd rhan yn arolwg aer OPAL gallwch ddysgu am ansawdd yr aer yn eich ardal a helpu ein gwyddonwyr i ateb cwestiynau pwysig am effeithiau ansawdd aer o gwmpas y DU.

Arolygon gwyddoniaeth i ddinasyddion

Tags: 

English

Helpwch wyddonwyr OPAL gydag ymchwil gwerthfawr, dysgu sgiliau newydd a chael hwyl

Mae OPAL yn cynnal arolygon o gwmpas y DU er mwyn deall mwy am gyflwr ein hamgylchedd, a hoffem i bawb gymryd rhan.

Mae'r arolygon yn archwilio iechyd ein priddoedd a'n coed, ansawdd ein haer a'n dŵr, dosbarthiad infertebratau, a phwysigrwydd gwrychoedd. Rydym yn darparu cyfarwyddiadau hawdd eu dilyn, canllawiau adnabod syml a chefnogaeth gan ein gwyddonwyr cymunedol o gwmpas y DU.

Subscribe to RSS - aer